Doc. dr hab. n. med. Piotr Skopiński

Specjalista chorób oczu
Godziny przyjęć:
Piątek po indywidualnym umówieniu

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z mechanizmami molekularnymi retinopatii cukrzycowej oraz możliwościami naprawczymi narządu wzroku. Autor I współautor około 140 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych zjazdów okulistycznych, immunologicznych I onkologicznych.

Pracuje na oddziale operacyjnym w Klinikce i Katedrze Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM. Wykonuje od lat mikrochirurgiczne operacje przedniego odcinka oka (usuniecie zaćmy, operacje przeciw jaskrowe) oraz cała gamę drobnych zabiegów okulistycznych.

Piotr Skopiński Associate Professor

Professional engagements

 • Since 1988 Department of Ophthalmology, Warsaw Medical University
 • Since 1987 Department of Histology and Embryology, Warsaw Medical University

Main university degrees

 • Medical Doctor – Warsaw Medical University 1986
 • Specialist in Ophthalmology – Warsaw Medical University (1st degree:1993, 2nd degree: 1999)
 • PhD - Warsaw Medical University 1994
 • Associate Professor: Warsaw Medical University 2009

Scientific experience

 • Active participation in various ophthalmology and immunology/ molecular oncology congresses
  (organized by Global, European (ESCRS), and Polish societies)
 • Several scientific grants' holder and co-holder (in the area of diabetic retinopathy, and immunology). Author and co-author of around 140 publications.

Clinical experience

 • General ophthalmology practice for 24 years (surgery, in-patients and out-patients care).
 • Specialization in the surgery of the eye anterior segment – cataract (about 500 procedures/year) anti-glaucoma and reconstructive surgery
Do góry