Doc. dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

specjalista chorób oczu
godziny przyjęć:
piątek po indywidualnym umówieniu

Doc. dr hab. n. med. Małgorzata Figurska jest specjalistą chorób oczu i pracuje na stanowisku Adiunkta w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jej zainteresowania i praca naukowo-badawcza ogniskują się na diagnostyce (OCT, angiografia) oraz terapii schorzeń siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), retinopatii cukrzycowej, zmian naczyniowych. Prowadzi leczenie wysiękowego AMD iniekcjami ranibizumabu (Lucentis), afliberceptu (Eylea).

Opublikowała ponad 40 manuskryptów o tej tematyce, w tym w Medical Science Monitor. Jest współautorem dwóch monografii: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - przewodnik diagnostyki i terapii (Poznań, Wydawnictwo Medyczne Termedia, 2010, ISBN 978-83-62138-13-5) oraz Diagnostyka różnicowa chorób tylnego bieguna gałki ocznej (Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, 2011, ISBN 978-83-61257-65-3).

Doc. dr hab. n.med. Małgorzata Figurska ma w swoim dorobku ponad 80 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO). W latach 2004-2012 była koordynatorem Grupy Naukowo-Klinicznej współpracującej ze Stowarzyszeniem Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

Prowadzi kursy diagnostyki i leczenia schorzeń zwyrodnieniowych plamki przeznaczone dla okulistów, lekarzy specjalizujących się. Wieloletnie doświadczenia doc. dr hab. n.med. Małgorzaty Figurskiej w diagnostyce i leczeniu wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem zaowocowały rozprawą habilitacyjną pt.: Ocena efektów terapii nieselektywnym inhibitorem czynnika wzrostu śródbłonka naczyń w oparciu o kryteria aktywności wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Do góry